Renovatie
HomeGeschiedenisRenovatieANBIWonenContact

Het Hooftshofje is een ruim 250 jaar oud Rijksmonument. Door de tijd heen is het onderhoud aan het gebouw steeds gepleegd met respect voor de bouwhistorische waarden. Tegenwoordig worden de werkzaam­heden veelal uitge­voerd aan de hand van de adviezen van de Monumenten­wacht. Hiermee is weliswaar de bouwkundige staat op niveau gehouden, maar uit onderzoek in 2010 en 2011 blijkt dat de energierekeningen relatief hoog zijn en dat het in de winter comfortabel warm houden van de kleine leefruimten nauwelijks lukt.

Daarom is in 2012 een grootschalige restauratie van het dak uitgevoerd, waarbij slechte delen van het dak zijn vernieuwd en hoogwaardige dakisolatie is aangebracht. De oude dakpannen keerden daarna terug, zodat het historische aanzicht volledig behouden bleef. De restauratie is uitgevoerd met oog voor de lange termijn, met respect voor het gebouw en met behoud van de aanwezige cultuurwaarden en kwaliteiten. Gebruikmakend van de principes van Duurzame Monumentenzorg (DuMo) is een duurzaamheidverbetering gerealiseerd van meer dan 100%; daarvan maakt energiebesparing een groot deel uit.

In 2016 / 2017 is isolerende beglazing geplaatst en de afdichting van de kozijnen verbeterd. Hierdoor is het wooncomfort verder toegenomen.

Renovatie

Dakdetail

Het Hooftshofje is zeer erkentelijk voor de subsidies en bijdragen aan de restauratie die het heeft mogen ontvangen van de volgende organisaties: