ANBI
HomeGeschiedenisRenovatieANBIWonenContact

Naam van de instelling

Stichting Het Hooftshofje

RSIN/Fiscaal nummer

8022.86.987

Bezoekadres

Assendelftstraat 89
2512 VT  ’s-Gravenhage

Doelstelling

Volgens de statuten, die gebaseerd zijn op het testament van Angenis Hooft opgesteld op 6 juli 1733, is de doelstelling van de Stichting sinds 2012 als volgt:

  1. Instandhouden van het Hooftshofje, zijnde een rijksmonument.
  2. Verlenen van huisvesting aan alleenstaande vrouwen die daartoe geschikt worden geacht, een laag inkomen hebben en bij voorkeur van gevorderde leeftijd en van Protestantse huize zijn.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het Hooftshofje wordt bestuurd door 3 regenten die daarbij ondersteund worden door een rentmeester. Zij voeren de werkzaamheden voor het hofje uit op basis van vrijwilligheid. Er wordt jaarlijks een (vaste) onkostenvergoeding uitgekeerd voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen en het uitvoeren van de nodige werkzaamheden. De regenten en de rentmeester vergaderen minimaal 2 keer per jaar, maar in de regel gebeurt dit vaker.

Regenten

De heer W.F.J. van Notten  –  regent
Mevrouw H. Kolff - van Swinderen  –  regent
De heer G.C.W. van der Feltz  –  regent

Rentmeester

De heer S. Voortman  –  rentmeester

Beleidsplan

Klik hier voor het Beleidsplan (.doc-bestand, 100Kb)

Verslag van de activiteiten

Jaarverslag 2021 (PDF, 170Kb)
Jaarverslag 2020 (PDF, 500Kb)
Jaarverslag 2019 (PDF, 490Kb)
Jaarverslag 2018 (PDF, 315Kb)
Jaarverslag 2017 (PDF, 360Kb)

Financiƫle verantwoording

Exploitatierekening 2021 (PDF, 140Kb)
Exploitatierekening 2020 (PDF, 125Kb)
Exploitatierekening 2019 (PDF, 125Kb)
Exploitatierekening 2018 (PDF, 80Kb)
Exploitatierekening 2017 (PDF, 40Kb)

Fiscale aspecten van een schenking

Het Hooftshofje is aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op 27 juni 2012. Hierdoor komen donaties in aanmerking voor een hogere giften­aftrek dan bij een gewone ANBI. Het Hof is vrijgesteld van schenk­belasting en erfbelasting. Voor particulieren is een schenking bovendien aftrekbaar voor de inkomsten­belasting. Indien de schenking over ten minste vijf jaar in gelijke mate wordt verdeeld, is deze aftrekbaar tegen het hoogste tarief.