Wonen
HomeGeschiedenisRenovatieANBIWonenContact

Er zijn 12 woningen beschikbaar in het Hooftshofje. De afmetingen verschillen per woning (van 26 m2 tot 65 m2). Er is een gezamenlijke binnentuin waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Het toezicht op de orde en rust wordt gehouden door de conciërge, die ook in het hofje woont.

Woonruimte wordt beschikbaar gesteld tegen een relatief lage tegemoetkoming aan alleenstaande vrouwen, die een laag inkomen hebben. De voorkeur gaat uit naar oudere kandidaten van protestantse huize maar als een kandidaat dat niet is, is dat geen reden tot afwijzing.

Bij leegstand van een woning worden belangstellenden, die zich bij de conciërge met onderstaand formulier hebben aangemeld, uitgenodigd voor een gesprek met de regenten en de rentmeester. De toetsingscriteria bij toewijzing zijn: Alleenstaande vrouw, zelfstandig kunnen wonen, laag inkomen, rustige levenswandel, rekening kunnen houden met de gehorigheid van de woningen en geen overlast bezorgen, meewerken aan de orde en netheid in het hof en behoefte aan een veilige woning in de binnenstad.

Op dit moment zijn alle woningen verhuurd. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden als er een woning vrij komt, neemt u dan contact met ons op.

 

hooftshofje@gmail.com
Mevrouw K. Sies, Conciërge
Telefoon 070 - 406 5979

Aanmeldingsformulier (PDF, opent in een nieuw venster)
Het ingevulde aanmeldingsformulier dient u persoonlijk af te geven bij de Conciërge, Assendelftstraat 85.